شهرک صنعتی کاسپین

شهرک صنعتی کاسپین به شماره ثبت ۶۵۷ در سال ۱۳۹۲ در راستای اجرای قانون واگذاری مالکیت اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی به شرکت های خدماتی، موضوع مصوبه مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولتی، به بخش خصوصی واگذار گردید.

استان : قزوین

شماره تماس : ۰۲۸۳۲۸۴۸۱۱۲

از کدام امکانات شهرک یار استفاده میکنند ؟

وب سایت اختصاصی

سیستم ورود و خروج هوشمند

کنتورخوان هوشمند

تولید اتوماتیک صورتحساب

پنل پیمانکار زباله

پشتیبانی ۲۴ ساعته

شهرک صنعتی کاسپین
فهرست